logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7
Oznámení
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.

kde jste

Zrušení parkovacích míst v Mlýnské ulici – a víme již přesně proč.

Mlýnská ulice a její rekonstrukce byla pochopitelně jedním z projednávaných témat na červnovém zastupitelstvu. Snížení parkovacích míst a nevytvoření nových v průběhu rekonstrukce Mlýnské ulice bylo již téma mého minulého varovného zamyšlení. V průběhu zastupitelstva vystoupil obyvatel ulice Mlýnská pan  Vávra  a rozvážným hlasem žádal mezi jiným zastupitelstvo o vysvětlení, proč plánovaná rekonstrukce sníží počet parkovacích míst v Mlýnské ulici, ač byla šance počet parkovacích míst naopak navýšit.

Podivil se velmi zvláštnímu faktu, že se naopak plánuje rozšířit stávající chodník až na šířku 3,5m. Podle normy přitom stačí pouze 1,5m šíře. Nazval to bulvárem a nebylo mu jasné, proč takovýto předimenzovaný chodník vznikne v této ulici naprosto nekoncepčně a zároveň nevzniknou nová parkovací místa.

Reakce pana starosty byla od počátku mlžící, avšak snažil se postupně panu  Vávrovi podsunout, že je vše v pořádku. Typická zástěrka, když se něco zkazí, tak se teprve dodatečně hledá důvod ve stylu nejde to. Později v průběhu své obhajoby zrušení parkovacích míst se starosta navíc pokusil tvrdit, že se tazatel ozval pozdě, a kdy by se ozval včas, tak by se jistě k této připomínce přihlédlo. Otázkou je, proč vlastně by měl občan starostovi připomínat důležitost parkovacích míst v obytné zástavbě. Smutně vtipné, ne? MUDr. Vávra se však nedal zatlačit do kouta a překvapenému starostovi s klidem sdělil, že naopak posílal na město minimálně dvě připomínky na toto téma, avšak vůbec se nedočkal jakékoliv, i třeba záporné odpovědi. Natož, aby město zpackaný projekt upravilo. Poznali jsme reálnou komunikaci radnice v praxi.

Jde bohužel typické chování nabubřených politiků. Z očí do očí tvrdí, že je třeba jednat, posílat připomínky, zajímat se, ale zatím svými činy dokazují, že na připomínky nehledí a v podstatě je nezajímají. Přece snížení parkovacích míst v ulici Mlýnská nemůže být programem pana starosty Vondryse. Nebo ano? Spíše se dá domnívat, že jde o typické chování úředníka, politika, který již dlouho nebyl konfrontován s realitou a domnívá se, že mu nikdo nemá co radit. No, v každém případě nová parkovací místa nebudou a původní parkovací místa budou navíc snížena.  Tak rozhodlo červnové zastupitelstvo pod taktovkou starosty a jeho koalice. Opozice, reprezentovaná zastupitellem Chvostou, měla bohužel málo hlasů na zvrácení chybného rozhodnutí. Starosta ani vzdor osobně předaným připomínkám svůj názor nepoopravil. Říká se : "Komu není rady, tomu není pomoci ....."

Tento „úspěch“ je proto třeba přičíst pouze starostovi a jeho věrným. Minimálně obyvatelé ulice Mlýnská by si měli na tento smutný fakt u podzimních volebních uren určitě významně vzpomenout.

                                                                                                                                                       Ing. Václav Hoštička

Odkaz na minulý článek k tomuto tématu :
http://www.prostrakonice.cz/8-aktualne/37-zruseni-parkovacich-mist-v-mlynske-ulici-proc

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz