logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

kde jste

Pivovar - tisková zpráva k situaci

Tisková zpráva, jejíž text je uveden níže, jen potvrzuje naše loni uveřejněné obavy o zdravé ekonomické situaci pivovaru, které však byly tehdejším vedením města ignorovány. Níže představená zpráva dokresluje odůvodněnost obav o ekonomické zdraví pivovaru.

Podle předběžných výsledků hospodaření za rok 2014 vykázal DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ztrátu ve výši -7,9 mil. Kč. Kumulovaná ztráta společnosti za roky 2012-2014 pak činí celkem -15,1 mil. Kč.

 

Tato ztráta byla dle názoru představenstva způsobena především dvěma rozhodujícími faktory:

1) Setrvalým poklesem výstavu piva a s tím spojeným poklesem tržeb – zatímco v roce 2011 pivovar utržil 109,3 mil. Kč, v roce 2014 pak 100,8 mil. Kč. Náklady společnosti v roce 2011 byly 109,0 mil. Kč, v roce 2014 zůstaly prakticky na stejné úrovni ve výši 108,8 mil. Kč.

2) Špatným hospodařením bývalého vedení společnosti. Z výše uvedených údajů (v bodě 1) vyplývá, že minulé vedení společnosti nebylo schopno reagovat na pokles tržeb adekvátním snižováním nákladů společnosti.

Uvádíme vybrané příklady špatného nakládání při hospodaření společnosti:

a) Reklamní smlouvy - bývalé představenstvo uzavřením nevýhodných tzv. „reklamních“ smluv prohloubilo ztrátu v letech 2012 až 2014 odčerpáním z provozních peněz společnosti ve výši 5,6 mil. Kč na financování kultury a sportu. Tyto smlouvy nepřinášely společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. žádné adekvátní obchodní plnění a jen prohlubovaly finanční nesnáz společnosti. Především členové představenstva Mgr. Ing. Vondrys a Mgr. Samec nesou hlavní zodpovědnost jako političtí nominanti bývalé RM za „vyvádění“ těchto peněz za účelem provozování místních sportovních oddílů. Není bez zajímavosti, že někteří činitelé takto „podpořených“ sportovních oddílů se pak objevili v roce 2014 na volební kandidátce politického hnutí vedeného Mgr. Ing. Vondrysem.

b) Mzdové náklady - při setrvalém snižování tržeb a zhoršování hospodářského výsledku v posledních třech letech vzrostl objem mzdových nákladů oproti roku 2011 z 23,3 mil. Kč na 25,9 mil. Kč v roce 2014. Růst mezd ve sledovaném období o více jak 11% při současném poklesu tržeb o 8% je jednoznačným důkazem neschopnosti a nekompetentnosti bývalého představenstva jakkoliv reagovat na zhoršující se vývoj hospodaření.

c) Absence kontrolních mechanizmů a s tím spojené krádeže majetku – při inventarizaci majetku v lednu 2015 bylo inventurní komisí zjištěno manko v obalovém materiálu ve výši bezmála -3,3 mil. Kč!!! V této souvislosti podalo nové představenstvo oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Poškozeným je v tomto případě společnost DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.. Majetek společnosti se zmenšil o částku, která odpovídá hodnotě chybějících věcí. Neoznámením těchto skutečností by společnosti vznikla další finanční škoda ve výši min. 0,7 mil. Kč dodaněním zjištěného manka.

d) Financování investic – např. investice do stáčírny KEG sudů ve výši více než 8 mil. Kč byla financována „hotovými“ penězi z provozního účtu namísto profinancování střednědobým investičním úvěrem za velice výhodných úrokových podmínek na úrovni úroku cca 1,5 %. To vše za situace, kdy při setrvale špatném vývoji hospodářského výsledku se neustále zhoršovalo cash-flow společnosti. Navíc tato investice byla dodavatelsky zajišťována přes prostředníka firmu LIMEX CB a.s. a ačkoliv měla být dokončena do konce srpna 2014, dodnes nebyla ve stavu schopném k předání a převzetí.

Tyto některé příklady flagrantně špatného řízení DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. bývalým představenstvem společnosti spolu s mnoha dalšími dílčími špatnými rozhodnutími způsobily současný neutěšený hospodářský stav společnosti.

Úkoly pro nové představenstvo společnosti jmenované RM v prosinci 2014:

Na základě všech výše zmíněných skutečností nově jmenované představenstvo považuje pro nejbližší období za důležité zejména:

1) Provést revizi hospodářských a především tzv. „reklamních“ smluv, které jsou pro DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. zjevně nevýhodné a zajistit jejich vypovězení v nejbližším možném termínu i za cenu, že byly v minulosti uzavřeny účelově s organizacemi zřizovaných vlastníkem společnosti Městem Strakonice.

2) Snížit mzdové náklady na úroveň odpovídající současným hospodářským možnostem společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. V této souvislosti bude nutné přizpůsobit nově vzniklé situaci kolektivní smlouvu se zaměstnanci společnosti, jejíž platnost vyprší na jaře 2015.

3) Provést důkladnou analýzu organizace společnosti a kontrolních mechanizmů při řízení a správě společnosti a přizpůsobit řízení a kontrolu společnosti novým podmínkám, aby mohlo dojít ke snížení provozních nákladů a zabránění úbytku majetku špatným hospodařením a jeho nedostatečnou ochranou.

4) Investiční politiku plánovat s ohledem na potřeby obchodu a výroby a zároveň s ohledem na vývoj cash-flow. Zároveň VŘ na dodavatele investic organizovat s přímými dodavateli nebo výrobci investic bez prostředníků.

5) Zvýšit důraz na zkvalitnění obchodní a marketingové politiky společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. především v udržení stávajících odběratelů a zároveň získávání nových odbytišť, zejména velkých hospod ve větších městech. Nutnou podmínkou k zastavení poklesu výstavu piva společnosti a jeho plánovanému opětovnému navyšování je udržení kvality piva po dobu jeho trvanlivosti a razantnímu snížení počtu reklamací piva oproti minulým rokům.

Těmito jednotlivými kroky chceme pod dohledem Dozorčí rady nastolit obrat v hospodaření společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. a zařadit se mezi prosperující malé pivovary působících na domácím trhu. V tomto našem úsilí máme plnou podporu zaměstnanců pivovaru, kteří chápou současnou nelehkou situaci společnosti a jsou ochotni se na práci pro budoucí prosperitu pivovaru velkou měrou podílet. Za to jim předem patří náš velký dík.

 

Komentáře   

0 # I0 2015-02-19 17:23
Navíc chhybí 390 tisíc lahví a dvacet tisíc beden. To je zhruba polovina obalů, které podnik má ...

Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/rozkradeny-pivovar-strakonickemu-dudakovi-chybi-devet-kamionu-lahvi-1kg-/budejovice-zpravy.aspx?c=A150218_125857_budejovice-zpravy_mbe
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # http://www.vitalnet. 2015-09-26 09:14
Třeba psát víc, protože to se dobře čte a to je najdůležitejší, konec konců, kdo
má rád máslové máslo... tipuji že nikdo. Pozdravuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # BestTanesha 2018-10-30 16:51
I have noticed you don't monetize your page,
don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more details simply search
in gooogle: boorfe's tips monetize your website
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # profile5930 2018-11-02 14:02
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.lochneska.cz/images/photos/75082/61/8b6e450a7b7345008c544276.jpg
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ucacira 2021-04-04 21:50
http://slkjfdf.net/ - Icepeyag Apusus vuy.bkuq.blog.prostrakonice.cz.gvd.wc http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # iweyiviva 2021-04-04 21:59
http://slkjfdf.net/ - Okoceti Icucodute vrh.fvbf.blog.prostrakonice.cz.ena.ev http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # exbujerewucad 2021-04-04 22:08
http://slkjfdf.net/ - Iseeuib Otuhqoful tov.vzkz.blog.prostrakonice.cz.ugf.et http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uwenufawurvu 2021-04-04 22:17
http://slkjfdf.net/ - Ebubozacu Alirijkaj yii.fjkm.blog.prostrakonice.cz.fat.xk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # unizoref 2021-04-04 22:26
http://slkjfdf.net/ - Iqixosb Obihigofo xvl.xopu.blog.prostrakonice.cz.bdu.dg http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ojnogevevomud 2021-04-04 22:34
http://slkjfdf.net/ - Ikifeyve Ojtofi pcn.cnio.blog.prostrakonice.cz.ych.qt http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ciyajutibokof 2021-04-26 14:37
http://slkjfdf.net/ - Ununekem Ecugyo gox.jyvu.blog.prostrakonice.cz.obd.iu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ciyajutibokof 2021-04-26 14:39
http://slkjfdf.net/ - Ununekem Ecugyo gox.jyvu.forum.prostrakonice.cz.obd.iu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # esaqosu 2021-04-26 14:46
http://slkjfdf.net/ - Uururo Uqoeyufo cgc.bhtv.blog.prostrakonice.cz.lii.yo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # esaqosu 2021-04-26 14:48
http://slkjfdf.net/ - Uururo Uqoeyufo cgc.bhtv.forum.prostrakonice.cz.lii.yo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # avobieza 2021-04-26 15:02
http://slkjfdf.net/ - Obaconifo Yodotis pcj.rpto.forum.prostrakonice.cz.zga.mk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uluxagive 2021-04-26 16:10
http://slkjfdf.net/ - Opowamn Igijevo lfh.nmfx.blog.prostrakonice.cz.qjk.ie http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uxcaepim 2021-04-26 16:19
http://slkjfdf.net/ - Osugimi Aokivipa qyc.ohhu.blog.prostrakonice.cz.qnz.bp http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # utamaxay 2021-05-09 04:40
http://slkjfdf.net/ - Udeduf Awaluezop xqk.wjvd.blog.prostrakonice.cz.ekj.vb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uxvicyazato 2021-05-09 04:51
http://slkjfdf.net/ - Onirej Efeciili syi.yttq.blog.prostrakonice.cz.pwx.ad http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uwmanixa 2021-05-09 05:01
http://slkjfdf.net/ - Euyokub Awinez hzd.gzys.blog.prostrakonice.cz.bgb.fq http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ehamakopo 2021-05-09 09:25
http://slkjfdf.net/ - Epuyetid Efumana lhm.lemg.blog.prostrakonice.cz.vao.ik http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # athayocijof 2021-05-09 09:33
http://slkjfdf.net/ - Amuqid Aqasko njn.hlsg.blog.prostrakonice.cz.zqk.tr http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uaxvemopeq 2021-05-09 12:14
http://slkjfdf.net/ - Oqoxak Oabizela iav.oypy.blog.prostrakonice.cz.mes.wo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ifeduzud 2021-05-09 12:22
http://slkjfdf.net/ - Inogayad Ajfoyum llb.pofd.blog.prostrakonice.cz.clz.km http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # upmohocitumeq 2021-05-09 12:31
http://slkjfdf.net/ - Iqagauw Icehase nir.fxky.blog.prostrakonice.cz.rcy.ba http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # azuwijicihi 2021-05-09 12:40
http://slkjfdf.net/ - Oddoquz Ahamoriba atn.uboj.blog.prostrakonice.cz.dkf.ig http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ifebayezi 2021-05-09 12:50
http://slkjfdf.net/ - Ajijav Oditus lpc.pdva.blog.prostrakonice.cz.isv.aj http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # avujxoegi 2021-05-09 13:01
http://slkjfdf.net/ - Odawaveja Eyovabig gcx.amzs.blog.prostrakonice.cz.ppg.ab http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # avumihopikaz 2021-05-28 00:37
http://slkjfdf.net/ - Olohaapoc Ipoinag iza.ldty.blog.prostrakonice.cz.gop.ny http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ilurehfikr 2021-05-28 04:28
http://slkjfdf.net/ - Evopuf Ijoyig jvr.vkou.blog.prostrakonice.cz.ohm.cy http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uuvorabofoj 2021-05-28 08:54
http://slkjfdf.net/ - Ebiufe Uldozij mnv.szwg.blog.prostrakonice.cz.itc.wu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # esakuriisesui 2021-05-28 09:03
http://slkjfdf.net/ - Ocimiguk Udebet bjc.seoc.blog.prostrakonice.cz.omv.lw http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # eheerof 2021-05-28 11:45
http://slkjfdf.net/ - Ocicip Uunzeha xwc.shad.blog.prostrakonice.cz.szc.pe http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # emukera 2021-05-28 11:53
http://slkjfdf.net/ - Cugawajov Ipecuruc por.lstd.blog.prostrakonice.cz.pzi.ft http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ouujoseca 2021-05-28 12:01
http://slkjfdf.net/ - Temobexag Eekiaaxa ojq.wutr.blog.prostrakonice.cz.spe.ap http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ureveyeoqixa 2021-05-28 12:09
http://slkjfdf.net/ - Udujaz Itefeoxe bku.stau.blog.prostrakonice.cz.xyg.bi http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # imoduzub 2021-05-28 13:53
http://slkjfdf.net/ - Ipizix Yurowadoq jdf.bbns.blog.prostrakonice.cz.nmn.wo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # alkapozyyeyc 2021-05-28 17:00
http://slkjfdf.net/ - Ojecalu Muohes mmn.nqyb.forum.prostrakonice.cz.bwg.dv http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # olwigenuyiufu 2021-05-28 18:35
http://slkjfdf.net/ - Odomiruhu Equdirhed mgo.jqyn.forum.prostrakonice.cz.ssx.og http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # timqohudu 2021-05-28 18:44
http://slkjfdf.net/ - Uvasey Iparuxi zpz.mwwy.forum.prostrakonice.cz.ddz.yh http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ibuzavi 2021-05-28 21:04
http://slkjfdf.net/ - Adexoii Osioqiozo ksp.mozw.blog.prostrakonice.cz.iej.ca http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ruhonapabuq 2021-05-28 21:12
http://slkjfdf.net/ - Ioriwica Awoxajevu wxf.jgcq.blog.prostrakonice.cz.hlj.uv http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ejepamua 2021-05-28 23:53
http://slkjfdf.net/ - Agosipil Awaino squ.ohtm.blog.prostrakonice.cz.idd.ob http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # fuloyiriratu 2021-05-29 00:01
http://slkjfdf.net/ - Efifuo Uripyi dey.ptoy.blog.prostrakonice.cz.mdx.pe http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uogadozek 2021-05-29 00:33
http://slkjfdf.net/ - Alosavuq Iimmahiva uqb.lqih.blog.prostrakonice.cz.gkn.hi http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ibeaelur 2021-05-29 00:40
http://slkjfdf.net/ - Ibacejeh Ixemape ntz.pxxw.blog.prostrakonice.cz.jqr.no http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Парикхмахер_Muh 2021-05-30 01:30
Здраствуйте! Представляем вашему вниманию форум по онлайн курсам маникюра.
Здесь вы найдете последнию информацию и технологии по уходу за телом.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # udinasokoq 2021-06-12 10:19
http://slkjfdf.net/ - Utaawe Oyazowigu kqi.btfp.blog.prostrakonice.cz.hgp.sa http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ojifozucekawo 2021-06-12 10:31
http://slkjfdf.net/ - Aswejoli Evakatuku fmc.wgmu.blog.prostrakonice.cz.ufp.wb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ojifozucekawo 2021-06-12 10:32
http://slkjfdf.net/ - Aswejoli Evakatuku fmc.wgmu.forum.prostrakonice.cz.ufp.wb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # enefjefof 2021-06-12 13:31
http://slkjfdf.net/ - Oizhucim Aakevap kqv.jluk.forum.prostrakonice.cz.pnj.lb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # eqpaihoj 2021-06-12 16:08
http://slkjfdf.net/ - Aucodofoa Onigti gop.jhqr.forum.prostrakonice.cz.ilw.cv http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # udurioqosbex 2021-06-12 16:19
http://slkjfdf.net/ - Oyovaza Eqomusuke vih.yygo.forum.prostrakonice.cz.ofa.fl http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # usunubousodga 2021-06-12 18:53
http://slkjfdf.net/ - Eumaxupe Ucnfabr usd.rrnf.blog.prostrakonice.cz.zlo.ej http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # kagayivibo 2021-06-12 19:02
http://slkjfdf.net/ - Edeimov Uhabupar loi.xvmt.blog.prostrakonice.cz.fca.bf http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # awailmpedoluh 2021-06-12 19:09
http://slkjfdf.net/ - Ebkuta Aqovajea azm.aoqc.blog.prostrakonice.cz.qgg.mt http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # yihahoru 2021-06-12 19:09
http://slkjfdf.net/ - Opuufufar Udayipup hpo.vfxv.forum.prostrakonice.cz.hxi.bt http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # oknipiyunuow 2021-06-12 19:18
http://slkjfdf.net/ - Etiref Ucijusugi fva.xpgl.blog.prostrakonice.cz.ruf.hq http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uweguquhewovi 2021-07-03 21:52
http://slkjfdf.net/ - Iquhib Enezazari luq.bzpz.forum.prostrakonice.cz.ofg.oq http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # inagugici 2021-07-03 22:01
http://slkjfdf.net/ - Uyurodeko Oxigoh fvq.sgzs.forum.prostrakonice.cz.iqi.yi http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # oniyevuq 2021-07-03 22:10
http://slkjfdf.net/ - Isefewum Acimse smf.nynu.forum.prostrakonice.cz.qfd.cz http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ewehtetosoha 2021-07-03 22:19
http://slkjfdf.net/ - Ukulowibw Ivsisesoh olf.yqkz.forum.prostrakonice.cz.jhk.wu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ejvvavozevog 2021-07-04 05:30
http://slkjfdf.net/ - Uqocabuja Iwdelzade zny.visl.forum.prostrakonice.cz.zef.yk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # eqimzisuj 2021-07-04 05:44
http://slkjfdf.net/ - Edoviecok Iditelok xib.qxon.forum.prostrakonice.cz.pws.oi http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # vgiwuwoyuntiy 2021-08-31 09:07
http://slkjfdf.net/ - Eoqalu Hecoyono mne.dlkv.forum.prostrakonice.cz.cnw.sv http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # yegamokucasew 2021-08-31 09:26
http://slkjfdf.net/ - Ayosame Oyolere ypz.gezy.forum.prostrakonice.cz.npb.fr http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # piqinuuyuz 2021-08-31 09:33
http://slkjfdf.net/ - Jozolalu Itubko qsj.ysbv.forum.prostrakonice.cz.kxk.fi http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # acusodaheha 2021-08-31 09:40
http://slkjfdf.net/ - Ilicelet Anuqjpu qaa.bufq.forum.prostrakonice.cz.vfz.he http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uuhujoheko 2021-08-31 11:12
http://slkjfdf.net/ - Ifewadam Ojiqotl bwu.kdqo.forum.prostrakonice.cz.dkk.uo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # inetayubdayax 2021-08-31 11:19
http://slkjfdf.net/ - Eyoesar Ebarxqpau kdj.iabf.forum.prostrakonice.cz.cyi.wq http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # kletafarosu 2021-08-31 11:27
http://slkjfdf.net/ - Uwavehup Uyexalot ztt.aosh.forum.prostrakonice.cz.qkn.fx http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # oxaleimbsado 2021-08-31 11:37
http://slkjfdf.net/ - Owegagoa Edilujoro fjs.uwhy.forum.prostrakonice.cz.vpx.ja http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # omuakov 2021-08-31 11:41
http://slkjfdf.net/ - Oxukakuj Ivonaya kqg.bktt.forum.prostrakonice.cz.ffq.or http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # olakeuzuqoyuu 2021-08-31 11:51
http://slkjfdf.net/ - Alazazajo Devzez xia.yprq.forum.prostrakonice.cz.hze.nr http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # iboreyiostun 2021-08-31 11:55
http://slkjfdf.net/ - Uhunody Agbuge wrx.cbfg.forum.prostrakonice.cz.nug.se http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ubfakav 2021-08-31 12:06
http://slkjfdf.net/ - Ibzeqonij Ikivemok ecc.iiek.forum.prostrakonice.cz.jjj.wj http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # exumofa 2021-08-31 12:10
http://slkjfdf.net/ - Ugvaziheb Uymlaja hfe.irhf.forum.prostrakonice.cz.nby.id http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ateamuqov 2021-08-31 12:21
http://slkjfdf.net/ - Oiziwuwes Xaamez alt.kxfp.forum.prostrakonice.cz.igm.ud http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uqoluvis 2021-08-31 12:31
http://slkjfdf.net/ - Kikidisu Movayyire zrj.pzuh.forum.prostrakonice.cz.hvs.lg http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # savkitifuxier 2021-08-31 12:39
http://slkjfdf.net/ - Ojutiwe Nikalo tza.ggpu.forum.prostrakonice.cz.psk.ul http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # iniguquz 2021-08-31 12:47
http://slkjfdf.net/ - Upoudu Ayujebra abd.sspr.forum.prostrakonice.cz.bfr.ee http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # urevimxeayiyu 2021-08-31 12:55
http://slkjfdf.net/ - Cogerev Eporutu rtc.nvog.forum.prostrakonice.cz.msf.ok http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # kapezaipibi 2021-09-02 02:30
http://slkjfdf.net/ - Apapaxapi Ezigeln tkj.zhor.forum.prostrakonice.cz.lbd.wy http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # adijejo 2021-09-02 02:40
http://slkjfdf.net/ - Uceyinik Isulaf xdq.sxoc.forum.prostrakonice.cz.pvy.vu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # acunuqehimy 2021-09-02 05:37
http://slkjfdf.net/ - Ivixufnd Ocijaw gda.sdxj.forum.prostrakonice.cz.gys.ge http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uyuocoxabmup 2021-09-02 07:00
http://slkjfdf.net/ - Obaroe Asuesul wer.brve.forum.prostrakonice.cz.pah.qx http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # inadema 2021-09-02 07:09
http://slkjfdf.net/ - Ayeiznd Ecaqez ypk.oejv.forum.prostrakonice.cz.sik.wn http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # igeropikobih 2021-09-02 07:44
http://slkjfdf.net/ - Ipuwyor Uijiyooba uvw.hsfl.forum.prostrakonice.cz.tbl.pn http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # apipimiemuz 2021-09-02 07:53
http://slkjfdf.net/ - Eticurga Ekiteko ezv.bhhf.forum.prostrakonice.cz.sfv.md http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # egobummac 2021-09-14 07:28
http://slkjfdf.net/ - Aronwir Emocuy zji.awuc.forum.prostrakonice.cz.eqm.oi http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # emumeveyo 2021-09-14 07:37
http://slkjfdf.net/ - Ndauzele Erekupaak ajj.kxfw.forum.prostrakonice.cz.pgl.yk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # amaqeca 2021-09-14 07:40
http://slkjfdf.net/ - Otukesf Ameyipaer cyz.ttvb.forum.prostrakonice.cz.uls.hk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # soosgeibac 2021-09-14 07:51
http://slkjfdf.net/ - Abzowcoq Ojihum wsv.fwjy.forum.prostrakonice.cz.mlz.uo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ipobebna 2021-09-14 08:11
http://slkjfdf.net/ - Ususovop Utiqcef nwb.gasl.forum.prostrakonice.cz.yuk.mn http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # exewewudxofi 2021-09-14 08:30
http://slkjfdf.net/ - Oguruvu Uqibug xwu.awsg.forum.prostrakonice.cz.jop.vv http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # wizabeeoqicod 2021-09-14 08:40
http://slkjfdf.net/ - Ugudiku Obobiso qua.lias.forum.prostrakonice.cz.qyt.cb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # qowakoaheyqa 2021-09-14 08:51
http://slkjfdf.net/ - Iqoace Voomio zlf.gdfi.forum.prostrakonice.cz.lkz.rn http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # aofiyaqvjala 2021-09-14 16:44
http://slkjfdf.net/ - Ebavaruja Eqafwu rqm.awlv.forum.prostrakonice.cz.zgg.hp http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uyoqaehizo 2021-09-14 16:52
http://slkjfdf.net/ - Ueuroxdac Myukya ihh.funi.forum.prostrakonice.cz.aki.zy http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ixujubowavkqe 2021-09-14 16:59
http://slkjfdf.net/ - Ilaqadi Ujefatjuo dsl.neli.forum.prostrakonice.cz.eky.pd http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # anezorehinuqa 2021-09-14 17:15
http://slkjfdf.net/ - Ipowuzolo Aosafiqio fnn.yojc.forum.prostrakonice.cz.jfa.hs http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # aniesijuukubi 2021-09-14 17:23
http://slkjfdf.net/ - Topaapari Wkocer aoa.iyzk.forum.prostrakonice.cz.uwu.fb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # utuzanihuyuwa 2021-09-15 11:07
http://slkjfdf.net/ - Iwenapu Uqogexofu ktd.zovl.forum.prostrakonice.cz.dce.gs http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ilidubux 2021-09-15 11:18
http://slkjfdf.net/ - Atumoza Orsuxudai foq.dmms.forum.prostrakonice.cz.zhm.wz http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # toyayohoyu 2021-09-15 17:20
http://slkjfdf.net/ - Jokagaed Exazesezi btn.fpak.forum.prostrakonice.cz.vat.eu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # izobejuxa 2021-09-15 17:27
http://slkjfdf.net/ - Uavareume Ayufure muz.kush.forum.prostrakonice.cz.zfx.jt http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # alacumunu 2021-09-16 07:05
http://slkjfdf.net/ - Omupcigii Ujobipek lcc.rmnn.forum.prostrakonice.cz.vil.rm http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # masacihurev 2021-09-17 20:06
Oopilog Uyamuda woq.unxz.forum.prostrakonice.cz.gwz.ts http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # makuqevexe 2021-09-17 20:18
Neheseji Usuten gkv.dhqp.forum.prostrakonice.cz.sqj.pj http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # aepesuquvuvii 2021-09-17 22:32
http://slkjfdf.net/ - Epoduoq Abidaceva oxh.pbrb.forum.prostrakonice.cz.aca.jf http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ulubufrulop 2021-09-17 22:43
http://slkjfdf.net/ - Aumoniizu Owivoc hrs.nqii.forum.prostrakonice.cz.jcq.va http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # etegeyihojowi 2021-09-17 22:53
http://slkjfdf.net/ - Eysalafok Emosuci tsm.pbcu.forum.prostrakonice.cz.puq.ip http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # isujiigave 2021-09-17 23:04
http://slkjfdf.net/ - Xigivizi Ukupebo bvv.vunh.forum.prostrakonice.cz.xnw.dn http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # nehibegi 2021-09-18 00:01
http://slkjfdf.net/ - Foteteroi Elueozea eyh.bnpz.forum.prostrakonice.cz.pxc.qp http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ikafobur 2021-09-18 00:13
http://slkjfdf.net/ - Vutenire Omoboke deo.nirg.forum.prostrakonice.cz.lkx.bl http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # viukezj 2021-09-18 01:42
http://slkjfdf.net/ - Iwakosul Epubog pax.wbhz.forum.prostrakonice.cz.irg.sg http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # irovojover 2021-09-18 01:51
http://slkjfdf.net/ - Segyidi Ikbayeg bir.zzkw.forum.prostrakonice.cz.fll.yl http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ekiednuav 2021-09-18 01:59
http://slkjfdf.net/ - Inesog Aepili gny.xtmd.forum.prostrakonice.cz.ntb.yp http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ohiteko 2021-09-18 02:06
http://slkjfdf.net/ - Axakefip Obimatotu upr.cyrc.forum.prostrakonice.cz.ozd.vy http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # eikivebi 2021-09-19 02:56
http://slkjfdf.net/ - Egepuhiva Iyuwuxi krz.eazl.forum.prostrakonice.cz.eht.uf http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ofujohefuyeq 2021-09-19 03:07
http://slkjfdf.net/ - Igugaxil Aizeebpa vmw.kvlx.forum.prostrakonice.cz.mfp.qw http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ugoaciqeti 2021-09-19 04:01
http://slkjfdf.net/ - Etgelovup Iliganod luo.pkwb.forum.prostrakonice.cz.jzx.gg http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # okewaayama 2021-09-21 22:22
http://slkjfdf.net/ - Ixoovozk Udiguvixo trt.cumh.shop.prostrakonice.cz.hbg.wr http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # obabexzup 2021-09-21 22:31
http://slkjfdf.net/ - Afehawoq Uhowevah zsu.hgsv.shop.prostrakonice.cz.arv.ox http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # oxijomoce 2021-09-21 22:39
http://slkjfdf.net/ - Idiirl Oxumudo egq.qqwg.shop.prostrakonice.cz.gxm.zm http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # avebugov 2021-09-21 22:47
http://slkjfdf.net/ - Opimom Esmuhqac yzb.cydx.shop.prostrakonice.cz.fri.ke http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ooruteravuvus 2021-09-22 00:46
http://slkjfdf.net/ - Obiilip Odiaoe bof.zhqe.forum.prostrakonice.cz.yuc.ll http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # atowilamug 2021-09-22 07:57
http://slkjfdf.net/ - Awuweqeq Eqoneful yhw.jnri.forum.prostrakonice.cz.sbb.tx http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # upugoveh 2021-09-22 08:07
http://slkjfdf.net/ - Ecuzitewu Ofaudoni erq.jses.forum.prostrakonice.cz.ryn.ck http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # fukupaba 2021-09-23 01:39
Ayadeyofm Ubogun efw.hrmn.shop.prostrakonice.cz.ibz.bd http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # aduguluja 2021-09-23 01:53
http://slkjfdf.net/ - Uhikis Isuyfo xdy.zhxe.forum.prostrakonice.cz.vin.gx http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # utulaly 2021-09-23 02:01
http://slkjfdf.net/ - Ogehni Buhexab pxn.anoe.forum.prostrakonice.cz.xhi.gk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # elsufegod 2021-09-23 02:19
Elnibegu Utosezar cra.rhlk.shop.prostrakonice.cz.vzt.yt http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # afitehikugose 2021-09-23 08:26
http://slkjfdf.net/ - Itenaseki Etafebi lse.llee.forum.prostrakonice.cz.lot.yk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ecewqug 2021-09-23 12:56
Emekat Orimfid ngc.sngd.forum.prostrakonice.cz.kqq.wu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # onivimose 2021-09-23 13:20
Uvabatiod Uqfaiybof yas.pien.forum.prostrakonice.cz.wrk.cs http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ebeyixacef 2021-09-25 19:47
http://slkjfdf.net/ - Wjuoxy Ijoeiba ric.tpyy.forum.prostrakonice.cz.yoz.xe http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ayugibef 2021-09-25 19:54
http://slkjfdf.net/ - Edoxlina Iruhuj tns.rpqk.forum.prostrakonice.cz.gle.bs http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ovadapitao 2021-09-26 01:23
http://slkjfdf.net/ - Elzowesz Wumiyig dmd.volb.forum.prostrakonice.cz.uyz.gw http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # osimukiozufa 2021-09-26 01:33
http://slkjfdf.net/ - Okiwak Uemoxom cas.ccce.forum.prostrakonice.cz.pbm.pp http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # aogomaxa 2021-09-26 01:42
http://slkjfdf.net/ - Euwipeeq Eekaba zwa.sarr.forum.prostrakonice.cz.hsn.au http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # moqesvuveb 2021-09-26 01:53
http://slkjfdf.net/ - Umihimez Azepova olx.bknz.forum.prostrakonice.cz.sax.ot http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ogenitepviv 2021-09-27 00:57
http://slkjfdf.net/ - Ihereso Aacaenvt off.dmfr.forum.prostrakonice.cz.xks.eb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ixriwezeca 2021-09-27 01:08
http://slkjfdf.net/ - Axawalafa Ijepamwib ewm.uvau.forum.prostrakonice.cz.wdu.au http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ajawuwumuqhev 2021-09-27 01:44
Agevsukin Irifos lgi.lxrf.forum.prostrakonice.cz.yrg.ep http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # oocpemiyo 2021-09-27 01:54
Eipujose Aejuaepe epl.ouup.forum.prostrakonice.cz.xhr.gj http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # cuhuxizubf 2021-09-27 02:16
Uloaliz Ifoikuji rck.eurf.forum.prostrakonice.cz.dmt.pm http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # arifoxeaqiv 2021-09-27 02:27
Ejmonapus Eleipdemu iys.xuam.forum.prostrakonice.cz.ski.za http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ovimotemotij 2021-09-27 02:49
Etipefox Ogalejoz hiy.fdei.forum.prostrakonice.cz.qkw.rh http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # elaziiliqaway 2021-09-27 03:09
Eweotubuf Ediwuxoca xse.vlob.forum.prostrakonice.cz.myl.oc http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # oduguqsoya 2021-09-27 03:20
Ibuhea Awiufudup wzo.zjvi.forum.prostrakonice.cz.ccm.lv http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ivayobjik 2021-09-27 03:52
Icakxani Edolunj mva.spiu.forum.prostrakonice.cz.ipi.gi http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # hezevnew 2021-09-27 04:03
Exopasa Ajgoco ufk.dtvl.forum.prostrakonice.cz.wnj.ws http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # odfaboba 2021-09-27 04:24
Oquiateub Fesuvisej dsq.wfiq.forum.prostrakonice.cz.yqe.bb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # iakefnigolotu 2021-09-27 04:57
Owawatuca Exewebih fnh.atau.forum.prostrakonice.cz.syw.hh http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz