logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

Články

Zdravý životní styl – 1. díl

Naše zdraví je nejen záležitostí našich lékařů a lékařské péče. Je především záležitostí nás samotných. Co to znamená, když se řekne „zdravý životní styl?“

Zdravý životní styl – 2. díl

Součástí dobré kondice jsou kromě pečlivého výběru potravin také správné stravovací návyky. Připomeňme si deset nejdůležitějších zásad. Možná se vám může zdát, že jde o informace všeobecně známé, ale řídíte se jimi?

Zdravý životní styl – 3. díl

Většina naší populace se potýká s problémem nadváhy či obezity.

Zdravý životní styl – 4. díl

Součástí udržení dobré kondice je pravidelný pohyb a také odpočinek.

Podpora sportu a práce komise

V minulých týdnech se velmi hovoří o podpoře sportu ve Strakonicích a po vystoupení jak na veřejnosti, tak i v médiích jsem se rozhodl (i když to běžně nedělám) napsat pár řádek. Po komunálních volbách v roce 2014 jsem byl jako člen ODS nominován do sportovní komise. Již od počátku se všichni členové komise shodli, že je třeba narovnat a zprůhlednit systém financování sportu ve Strakonicích. I toto byl jeden z našich volebních bodů, které jsme slibovali voličům na podzim 2014.

Alternativní pohled na studii přednádražního prostoru

Členové Komise pro rozvoj města a podnikání na svém jednání ocenili kvalitně odvedenou architektonickou práci na vlastní studii. Z hlediska provozu a propojení vlakového a autobusového nádraží a vlastního pohybu lidí se jedná o podařenou studii, i když se občané budou muset spokojit s mnohem menším autobusovým nádražím než doposud.

Podporujeme vznik Technologického parku ve Strakonicích

Je tomu několik měsíců zpět, kdy zastupitelstvo města Strakonice rozhodovalo o nákupu budovy bývalé přádelny ve Strakonicích Na Dubovci. Přiznám se, že jsem nebyl pro nákup této budovy, neboť na jednání zastupitelstva nebylo jasné, jak chce město budovu využít. V dnešních dnech probíhají prezentace přeměny budovy na Technologický park.

Komentář k prospěchovým stipendiím

Nechci zpochybňovat myšlenku, že je dobré žáky motivovat k učení a lepším výsledkům ve škole. Zvolená forma odměny v našem městě však dle mého názoru má svá úskalí. Samé jedničky na vysvědčení jsou velmi záslužné a s pojmem "výrazně se zlepšil" snad také bude možno pracovat. Ale co žáci, kteří nemají samé jedničky, mají stabilně velmi dobrý prospěch, kupříkladu vyznamenání, a k tomu navíc mimoškolní úspěchy - olympiády, soutěže, hudební vystoupení, sport...?

Pivovar - tisková zpráva k situaci

Tisková zpráva, jejíž text je uveden níže, jen potvrzuje naše loni uveřejněné obavy o zdravé ekonomické situaci pivovaru, které však byly tehdejším vedením města ignorovány. Níže představená zpráva dokresluje odůvodněnost obav o ekonomické zdraví pivovaru.

Podle předběžných výsledků hospodaření za rok 2014 vykázal DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ztrátu ve výši -7,9 mil. Kč. Kumulovaná ztráta společnosti za roky 2012-2014 pak činí celkem -15,1 mil. Kč.

Rozhodnutí v rámci zákona nebo lumpárna

Vážení! Jsou situace, ve kterých nemáme slov, ale chceme křičet, jsme naštvaní, ale tak bezmocní. Jsou situace, které se dějí v souladu se zákonem, přestože víme, že se jedná o lumpárnu.

Ve středu 20.4.2016 se konalo Zastupitelstvo města Strakonice. Jedno ze standardních jednání, které se koná každé 2 měsíce. Zvláštní však pro mě, neboť jsem byl nucen se z jednání výjimečně omluvit a jeho průběh si poslechnout až ze zvukového záznamu zveřejněného na internetových stránkách města. Zpočátku by se zdálo, že jednání bude probíhat standardně bez větších problémů. Na některé situace jsme si už zvykli, a tak nejsme překvapeni přestřelkami mezi zástupci Strakonické veřejnosti a Jihočechy 2012. Nechalo by se říci, že bez těchto přestřelek, by snad nebylo strakonické zastupitelstvo vůbec myslitelné. To co se však odehrálo minulou středu, byla lumpárna.

Hodinky s vodotryskem, „kruháč“ s vodotryskem

 Hodinky s vodotryskem jsem považoval a považuji za symbol vrcholného a navíc nesmyslně neúčelného přepychu, který je pro mne tak symbolicky nesmyslným, až jsem jako kdysi mladý muž vůbec pochyboval, že by bylo reálné, aby něco takového vůbec bylo vyrobeno. Nyní již vím, že jsem se mýlil, a i takovéto „skvosty“, kdosi vyrobil a světe, div se, pravděpodobně i někdo koupil. Nu což, stane se. Nedivil jsem se tedy, když nová koalice ve Strakonicích rozhodla o zastavení okázale předraženého projektu kruhové křižovatky ulic Ellerova a Na Ohradě. Součástí projektu křižovatky totiž bylo i jezírko s přírodními kameny a ty velké kameny by byly rozříznuté s vloženými mramorovými „perlami“ a nad tím by do několikametrové výše stříkal vodotrysk. Přepych a ještě k tomu v silně zadluženém městě. I tak může vypadat dědictví po minulém vedení města.

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 1.

 

V rámci práce v komisi pro sociální věci a zdravotnictví jsme se shodli na podpoře pokračování programu péče o zdraví. Ráda bych jako lékařka přispěla uvedením článků s touto tématikou. Jako první jsem oslovila s několika otázkami své kolegy - praktické lékaře na Strakonicku.

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 2.

Stomatologická péče 

Dnes se vám pokusím v krátkosti vylíčit základní informace týkající se stomatologie. K zubaři chodí (nebo by měl chodit) občas každý, přesto o této součásti zdravého života téměř nikdo neví tolik, kolik by vědět  měl. O aktuální informace jsem poprosila kolegy ze zubních ordinací.

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 3.

PÉČE VĚNOVANÁ ZDRAVÍ JE NAŠÍ PRIORITOU

Dnešní příspěvek je věnován tématu očkování. Informace o této problematice nám poskytl MUDr. Vladimír Hanáček z Očkovacího centra ve Strakonicích.

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 4.

Děti a jejich lékařská péče

Děti také potřebují pravidelnou lékařskou péči, věnují se jim praktičtí lékaři pro děti a dorost. Ve spolupráci s nimi přinášíme další článek.

Kdy dítě absolvuje svou první prohlídku a jak často pak prohlídky probíhají ?

PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milí přátelé a voliči ODS,

 

děkujeme za důvěru, kterou jste našim kandidátům do zastupitelstva města svěřili svými hlasy, a vysoce si jí ceníme. Možná, že pro některé z Vás nebylo rozhodnutí jednoduché zvláště poté, co většina sdělovacích prostředků napřela nemalou snahu, aby naši stranu, která je pravicově zaměřená, ukazovala opakovaně v negativním světle. Oceňujeme naše voliče, že se nenechali ovlivňovat do té míry, aby uvěřili povrchním informacím, že naši práci v zastupitelstvu sledovali a vyhodnotili tak, že nám mohou i nadále důvěřovat.

 

Budeme usilovat o dodržení svých předvolebních slibů a jsme otevřeni všem Vašim připomínkám a námětům k  práci pro Strakonice, pro zlepšení celkové atmosféry ve městě: Aby se nám ve Strakonicích lépe žilo.

 

Vaše místní organizace ODS

 

 

Nepřekročitelná hranice

Domnívám se, že každá společnost, každý stát a jeho občané by měli mít nepsané hranice svých morálních hodnot a ochranu svých dějin nastaveny tak, že by tyto hranice neměly být nikým a nikdy překročeny. Tato úvaha mě napadla při setkání s přáteli před několika dny, když jsme probírali poslední události v naší společnosti, které se nejen mně jeví jako dosti varující.

Jistě jste také zaznamenali v posledních dnech ze strany vedoucí garnitury představitelů KSČM signály, a to i na půdě poslanecké sněmovny, které zpochybňují a doslova bagatelizují význam postoje Jana Palacha k srpnovým událostem roku 1968 a jeho oběť nejvyšší, tak aby se na vpád okupantů ze SSSR nezapomnělo.

Pravý důvod zhoršení MHD ve Strakonicích

V posledním půlroce byla strakonickými občany často kritizovaná nevhodná úprava jízdního řádu včetně změny linek MHD. Pravé důvody této změny se začaly vyjasňovat při projednávání rozpočtu města Strakonice na rok 2014. Vedení radnice se sice v průběhu loňského roku snažilo navodit dojem, že se zabývá připomínkami a bude se je snažit zapracovat a vylepšit podle nich systém dopravy MHD, avšak nikdy neřeklo pravý důvod těchto změn.

Naši zastupitelé za ODS a kolegové ze Strakonické veřejnosti však odhalili pravou příčinu omezených linek MHD. Tou příčinou je snížení dotace na městskou hromadnou dopravu, a to z 6 mil. Kč v roce 2013 na pouhých 4,5 mil. Kč navržených a navzdory protestům opozice schválených pro rok 2014.

Občan a úředník - aneb jak je to s veřejnou správou Města Strakonice

Při vší úctě k tomu, jak rozmanitá a šířící se v mnoha směrech je veřejná správa, se pokusíme alespoň v základních rysech pojmenovat to, co se u nás obvykle jmenuje také správa věcích veřejných. Protože ani není možné popsat vše, čeho se taková správa týká, uvedeme náš názor na to, jak by taková veřejná správa mohla vypadat, co se týče městského úřadu ve Strakonicích.

"Policejní“ hodina na hudební produkce

MR ODS Strakonice se připojuje k petici za zrušení nutnosti povolování hudebních produkcí.

Jsme potěšeni, že se našla skupina občanů, ochotných se angažovat v této nesmyslné, svobodu zbytečně omezující vyhlášce města. Ačkoliv čas od času slyšíme, že občané jsou pasivní a nechají si vše líbit a tak nás velmi potěšilo, že se objevila skupina lidí, kteří si nechtějí nechat líbit tuto nesmyslnou perzekuci a reagují na ni naprosto přirozeným a demokratickým způsobem. Sepsali petici a v ní demokraticky žádají, aby se tento zákaz zrušil. Podporujeme tento postoj a pevně věříme, že petice získá dostatek podpisů, kde se lidé vyjádří, jak cítí toto zbytečné, neomalené a hlavně úplně zbytečné omezování svých práv, vycházející z přesvědčení, že kdosi je oprávněn lépe řídit jejich život.

Nějak se nám to sype vašnosti

Odpady Písek ztráta 2.470.000,-Kč . Strakonický pivovar ztráta 3.713.000,-Kč. I věčný optimista, voják Švejk, by  slovy „nějak se nám to sype“, nejspíše okomentoval stav řízení a ztrátovost podniků vlastněných městem. Prodělat ve firmě Odpady Písek s.r.o., zabývající se ukládáním a tříděním odpadů, za rok 2.470.000,-Kč je trestuhodná neschopnost. Je to pekelný průser, chtělo by se jadrně říci.

Zdražení vodného a stočného – zajímavé souvislosti

     Obyvatelé Strakonic se musí pro rok 2013 vyrovnat s další nepříjemnou informací, která jim přímo navýší náklady na život v našem městě.  V tomto případě jde o významné zdražení vodného a stočného. Cena vzrostla ze částky 76,6 Kč/m3 platné v roce 2012 na částku 82,08 Kč/m3 stanovenou pro rok 2013. Jde bohužel o druhou nejvyšší cenu vody v celém jihočeském regionu, jak je možné vidět v tabulce níže.

 

Zrušení parkovacích míst v Mlýnské ulici– proč?

Pokud se Vás někdo zeptá, zda chcete zrušit parkovací místa, pak si většinou trpce pomyslíte své. Každý ten problém s parkováním dobře zná, když hledá místo pro své auto. Problém, je, že se Vás nikdo z radnice neptá, když plánuje snížení parkovacích míst. Chystá se totiž projekt rekonstrukce komunikace a chodníků v Mlýnské, Hradební a Ellerově ulici. Pro ulici Mlýnská mi vadí  plánované zrušení parkovacích míst na severní straně ulice, kde v současnosti dosud existují podélná parkovací stání. Ty nebudou.

Poděkování trenérům sportovních klubů

Dnes přicházím se zamyšlením nad rolí trenérů dětí a mládeže sportovních klubů ve Strakonicích. Kdo je to trenér? Vůdce, profesionál, vzor, trpělivý člověk, motivátor, nebo člověk s chutí pracovat pro jiné? Těžko říci, co převažuje, co je v menšině a co ve výše uvedeném výčtu vlastností člověka, který trénuje děti a mládež, schází. Hodiny, kteří tito lidé tráví na trávnících, zimních stadionech, kurtech, závodních dráhách či ve sportovních halách se počítá na dny a týdny.

A dál už jen samá pozitiva!

Buď pozitivní, slyším často okolo sebe a tak jsem to zkusil. Je to fakt povznášející. Přeci nezůstanu nemoderně kritický, či se dokonce nestanu obchodníkem s deštěm, jak byli rozbíječi dobré nálady po právu nazváni vrcholným představitelem radnice. Pravda, jezdím na rozbitých ulicích, ale nevadí, jen se pozitivně usměji a pomyslím si, že zřejmě někdo jen malinko trochu pozapomněl na jejich opravy.

Zrušení parkovacích míst v Mlýnské ulici – a víme již přesně proč.

Mlýnská ulice a její rekonstrukce byla pochopitelně jedním z projednávaných témat na červnovém zastupitelstvu. Snížení parkovacích míst a nevytvoření nových v průběhu rekonstrukce Mlýnské ulice bylo již téma mého minulého varovného zamyšlení. V průběhu zastupitelstva vystoupil obyvatel ulice Mlýnská pan  Vávra  a rozvážným hlasem žádal mezi jiným zastupitelstvo o vysvětlení, proč plánovaná rekonstrukce sníží počet parkovacích míst v Mlýnské ulici, ač byla šance počet parkovacích míst naopak navýšit.


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz